اسپیکر آیپد | خرابی و حل آن

قبل از اینکه مراحل رفع مشکل اسپیکر آیپد را دنبال کنید باید آن را تست کنید. تست اسپیکر آیپد: Settings > Sounds یا Settings > Sounds & Haptics نوار لغزنده Ringer And Alerts را چند بار به چپ و راست

... ادامه مطلب