خالی شدن سریع شارژ ایفون

راه حل های زیادی برای جلوگیری از خالی شدن باتری ایفون وجود دارد : ابتدا مدت زمان نرمال نگه داری شارژ و میزان شارژ شدنش را بررسی کنید. برای این کار می توانید از روش کالیبره کردن باتری استفاده کنید

... ادامه مطلب