مشکل اسپیکر آیفون

قبل از اینکه مراحل رفع مشکل اسپیکر آیفون را دنبال کنید باید اسپیکر آیفون تان را تست کنید. تست اسپیکر آیفون Settings > Sounds یا Settings > Sounds & Haptics نوار لغزنده Ringer And Alerts را چند بار به چپ

... ادامه مطلب